MAPA TRASY

TRASA

Trať: 1 okruh má 650 m a šírku v hlavnom telese 7 metrov. Povrch okruhu je asfaltový. Preteky sa konajú po uzatvorenej komunikácii. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní sa riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

NAŠI PARTNERI

Ďakujeme partnerom za podporu.